POWRÓT


WNF Łukasz Chruściński

Konstrukcje stalowe - produkcja i montaż. Ślusarstwo. Obróbka skrawaniem. Izolacje.Zastrzeżenia prawne

Poniższe zastrzeżenia prawne dotyczą strony internetowej firmy WNF Łukasz Chruściński pod adresem www.wnfkonstrukcje.com.


Wykorzystanie strony internetowej

WNF Łukasz Chruściński kontroluje i zarządza stroną internetową z terenu Polski stąd też nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z dostępnością informacji na niej zawartej w innych lokalizacjach.

WNF Łukasz Chruściński nie gwarantuje, iż strona będzie działała bez jakichkolwiek błędów czy problemów technicznych.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w sposób utrudniający pracę pozostałych użytkowników Internetu, bądź w sposób, który może zagrozić funkcjonalności tej strony czy też wpłynąć na treści zawarte na stronie czy też dostępne poprzez nią.

WNF Łukasz Chruściński dokłada wszelkich starań, aby dostarczać informacje dokładne, kompletne i aktualne. Mimo to nie ponosimy odpowiedzialności wyraźnej lub domniemanej, że informacje te będą dokładne, kompletne i aktualne.Produkty i usługi firm trzecich.

WNF Łukasz Chruściński nie wspiera w żaden sposób produktów czy usług podmiotów trzecich, do których linki znajdują się na stronie internetowej www.wnfkonstrukcje.com .Wykorzystanie i ryzyko związane z wykorzystaniem tych linków leżą po stronie odwiedzających stronę internetową.

WNF Łukasz Chruściński nie odpowiada za zawartość czy działanie stron podmiotów trzecich. Nie weryfikowalismy poprawności przedstawianych na tych stronach treści, ich dokładności, wiarygodności i kompletności.


Własność intelektualna.

WNF Łukasz Chruściński bądź inny uprawniony właściciel posiada wszelkie prawa (włączając prawa autorskie, znaki towarowe, i własność intelektualną) związane z treściami przedstawianymi na stronie. Niedozwolone jest kopiowanie, publikowanie, dystrybuowanie czy reprodukcja informacji zawartych na stronie www.wnfkonstrukcje.com bez uprzedniej zgody a wyjątkiem jest drukowanie czy zachowywanie tych treści do użytku prywatnego.


Komunikacja On Line.

Informacje przesyłane do WNF Łukasz Chruściński drogą e-mail mogą nie być bezpieczne. Sugeruje się, aby wszelkie informacje poufne nie były przesyłane do firmy drogą e-mail. Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na przesłanie danych mailem akceptujesz ryzyko związane z działaniami podmiotów trzecich, które mogą przechwycić, wykorzystać bądź zmodyfikować Twoje informacje.


Wyłączenie odpowiedzialności.

Ani WNF Łukasz Chruściński ani żaden z podmiotów występujących w jego imieniu lub będący podwykonawcą nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, celowe czy incydentalne, wynikłe bądź karne rodzaje szkód, włączając w to utratę korzyści wynikłą w związku z:
- uszkodzeniem związanym z działaniem wirusów czy innych dysfunkcji sprzętu bądź oprogramowania, wynikłych z korzystania ze strony internetowej,
- uszkodzeniem informacji dostępnych na stronie bądź przez stronę internetową,
- przechwyceniem lub modyfikacją informacji przesyłanych do WNF,
- funkcjonowaniem bądź brakiem dostępu do strony internetowej,
- nieprawidłowym wykorzystaniem strony internetowej,
- utratą danych,
- zapisywaniem bądź wykorzystaniem aplikacji udostępnionych za pomocą strony internetowej,
-reklamacjami podmiotów trzecich związanych z wykorzystywaniem strony internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również kadry zarządzającej i pracowników firmy WNF Łukasz Chruściński.


Obowiązujące prawo.

Poniższa strona oraz dotyczące jej zastrzeżenia prawne są zarządzane zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Wszystkie spory wynikłe w związku z powyższym powinny być rozstrzygane przed sądem polskim.
Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Świebodzinie.


Wprowadzanie zmian.

WNF Łukasz Chruściński zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronie internetowej, włączając w to treść zastrzeżeń prawnych. Informacje takie mogą być zmienione w dowolnym momencie i nie wymagają odrębnego powiadamiania o tym odbiorców.
Dlatego też wskazane jest każdorazowe zapoznawanie się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz samymi zastrzeżeniami prawnymi.


Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi warunkami..


WNF Łukasz Chruściński
ul.Jana III Sobieskiego 6
66-200 Świebodzin

tel. +48 601 778 963

e-mail: wnf.chruscinski@gmail.comPOWRÓT